Szanowni Państwo,

Składając na Państwa ręce naszą ofertę, pragniemy wyjaśnić kilka wątpliwości, jakie nasuwają się  podczas przeprowadzanych rozmów wstępnych – telefonicznych.

 – często obawiacie się Państwo odległości, jaka powstaje między likwidowanym zakładem a składnicą. W tej kwestii  pragniemy Państwa zapewnić i uspokoić, iż nie stanowi to żadnej przeszkody dzięki naszym wewnętrznym rozwiązaniom organizacyjnym, oraz procedurom. Wszelkie odpisy i zlecenia dotyczące zarządzanych dokumentów u nas składowanych wystawiane są  /w zależności od rodzaju i ich formy/ na bieżąco lub w terminie zgodnym z Regulaminem ACD sp. z o.o.  Realizacja wszelkich zleceń od osób zamieszkałych poza rejonem składowania przeprowadzana jest za pomocą Poczty Polskiej, Inpostu lub innych firm kurierskich i rozwiązań logistycznych – są to rozwiązania  szybkie i skuteczne.

 – układając cennik usług związanych z zarządzaniem i obsługą zasobu kierowaliśmy się wytycznymi Ministra Kultury wynikającymi z rozporządzenia wydanego  na tę okoliczność .

– wszystkim osobom zainteresowanym pozyskaniem z naszego archiwum dokumentacji do celów emerytalno – rentowych, czy też innym dajemy możliwość różnorodnego kontaktu z nami – mogą oni składać zlecenia: osobiście, listownie, telefonicznie, faksem –  czy też elektronicznie  mailem  lub przez stronę www.

– nasz obiekt jest budynkiem administracyjno – biurowym, mającym 4 piętra o powierzchni całkowitej 2500 m2 – w którym znajdują się przestronne powierzchnie magazynowe, co w konsekwencji daje nam olbrzymie możliwości rozwojowe.  Obiekt ten jest w stu procentach wykorzystywany  w celach przedmiotowej działalności i znajduje się pod  24-ro  godzinnym nadzorem, spełnia także wszelkie kryteria BHP, P- pożar.  i przewidziane przez ustawodawcę.

– dysponujemy również pokojem biurowym dla gości i instytucji, którzy zechcą na miejscu  przeglądać zasoby u nas złożone.

– na terenie archiwum znajduje się niszczarnia dokumentów, dzięki której możemy zadbać o Państwa tajemnice w sposób należyty, a wszystkie dokumenty , któtre tracą swoją ważnoćś trafiają właśnie tam.

– firma nasza posiada swoją bazę transportową w postaci kilku pojazdów przystosowanych do przewożenia dokumentacji, co pozwala nam na szybką realizację zleceń u klienta – oszczędzając Jego cenny czas.

Niniejszym chcielibyśmy zaprosić, oraz zachęcić Pana  do współpracy  w szerokim tego słowa znaczeniu, mając na myśli współpracę stałą, czego konsekwencją jest nasza polityka cenowa,, która ma na celu wyjście naprzeciw problemom wąskiej grupy zawodowej syndyków i likwidatorów, której Państwo  jesteście przedstawicielem.

Ceny, które mam przyjemność Państwu zaoferować są po uwzględnieniu głębokiego dyskonta środków, które Państwo wpłacają za usługę, która ma być wykonywana najczęściej przez lat pięćdziesiąt. Niskość cen w tym przypadku jest uzasadniona i nie jest synonimem złej jakości usług, lecz wręcz odwrotnie: odzwierciedla profesjonalizm, dobrze pojętą uczciwość i rzeczowość, z jakimi podchodzimy do naszych potencjalnych  klientów. Dopuszczamy również możliwość częściowego rozliczenia się za nasze usługi różnego rodzaju dobrami ruchomymi i nieruchomymi oraz wierzytelnościami.

 

Zapraszając do współpracy, oraz pozostając z wyrazami szacunku:

Prezes Zarządu ACD – Marek Brańka