Ogłoszenie

W związku z sytuacją epidemiologiczną wszystkie sprawy będą załatwiane drogą pocztową lub kurierską – Składać podania można również drogą mailową: acd@adres.pl

Telefoniczne biuro obsługi Klienta działa od wtorku do czwartku w godz. od 10:00 do 13:00

tel. kom.: 696308859

tel.: 32 215 0295

Archiwum  dla stron będzie otwarte raz w tygodniu we czwartek w godz.

10.00 – 13.00

W dniu tym będą wydawane przygotowane dokumenty stron po uprzednim umówieniu się. Podania można składać również do skrzynki pocztowej przy drzwiach wejściowych do archiwum.

Zachęcamy do kontaktu mailowego:

e-mail: acd@adres.pl